W co wierzymy?

Wierzymy, że Biblia jest nieomylnym autorytetem w sprawach wiary i zasad postępowania.

Wierzymy, że jest Jeden Bóg w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wierzymy, że zbawienie jest darem łaski dla każdego grzesznego człowieka.

Wierzymy, że przypieczętowaniem wiary człowieka jest chrzest przez całkowite zanurzenie w wieku świadomym.

Wierzymy, że chrzest w Duchu Świętym jest darem od Boga dla każdego wierzącego.

Wszyscy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa są powołani do jedności w Duchu i stanowią Jego jeden Kościół.

Wierzymy, że wszyscy zmartwychwstaną zbawieni do życia wiecznego, zgubieni zaś na wieczne potępienie. 

 

AKT PRAWNY

Projektowanie i pozycjonowanie stron internetowych www.kowal24.pl.